Kim jesteśmy?

Nasza grupa „FAMILIA” istnieje od 1993 roku i zrzesza przede wszystkim osoby niepełnosprawne ruchowo oraz chętnych do pomocy opiekunów – wolontariuszy. Przedział wiekowy naszych członków jest dość rozległy (od 10-80 lat), chociaż szeregi wolontariatu zasilają raczej ludzie młodzi. Różnorodność wiekowa nie stanowi dla nas problemu, bo i tak wszyscy zwracamy się do siebie po imieniu. Ponieważ nasz zasięg oddziaływania to miasto Kraków, więc zdecydowana większość z nas jest z tego miasta.

Co robimy?

Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich integracja ze społeczeństwem, co przekładając na język bardziej zrozumiały i praktykę oznacza różnego rodzaju spotkania okolicznościowe całej grupy (zwykle raz w miesiącu), indywidualne wyjścia na spacery, drobną pomoc fizyczną w domach osób niepełnosprawnych oraz letnie obozy wypoczynkowe. Poprzez wspólne wyjścia, wyjazdy i przebywanie wśród innych ludzi, dążymy do tego, aby nasi niepełnosprawni przyjaciele czuli się akceptowani i równi bez względu na swoje fizyczne ułomności.

Po co to wszystko?

Spotkania integracyjne, na których nie brakuje ciepłej, rodzinnej atmosfery są dla nas wszystkich okazją do budowania dobrych relacji oraz do miłego i pożytecznego spędzenia czasu. Dla niepełnosprawnych członków grupy (zwłaszcza tych na wózkach inwalidzkich) są to długo wyczekiwane okoliczności, bowiem świat tych osób nie obfituje tak bogato w wydarzenia, jak życie niejednego zdrowego człowieka. Dla nich każda okazja, aby choć na chwilę wyrwać się z domu to małe święto. Kulminacyjnym punktem całorocznej działalności jest letni obóz. To wtedy nasi podopieczni mają możliwość, aby zobaczyć trochę świata poza Krakowem i czterema ścianami pokoju, w których upływa im większość życia. I to właśnie staramy się ofiarować naszym niepełnosprawnym przyjaciołom: wspólnie spędzony czas, odrobinę radości, bliskości i ciepła. Z kolei ich radość bezpośrednio przekłada się na naszą satysfakcję. Podczas wspólnych wyjazdów jest okazja poznać się bliżej, co często owocuje zawiązywaniem się przyjaźni trwających dłużej niż tylko czas obozu. Dzięki temu potem łatwiej znaleźć czas na wspólny spacer lub inną formę pomocy.
I w ten sposób bycie w Familii przynosi korzyści zarówno podopiecznym jak
i wolontariuszom.

Skąd mamy środki?

Cała działalność grupy jest prowadzona charytatywnie. Jesteśmy w 100% wolontariuszami, a środki na realizację naszych celów pozyskujemy w różny sposób. Ponieważ droga do otrzymania pomocy finansowej od instytucji państwowych jest długa, kręta i usiana przeszkodami, niejednokrotnie pełna barier nie do pokonania, dlatego korzystamy z dobroci i otwartości serc indywidualnych darczyńców oraz zaprzyjaźnionych firm. Ich decyzje o wsparciu finansowym są nam równie potrzebne jak praca wolontariuszy.

Nikt z nas nie jest Matką Teresą,

a jednak każdy z nas znalazł w sobie coś,

czym może podzielić się z innymi.

Nie bój się być komuś potrzebny!

Z pewnością, Drogi Internauto,

Ty też masz w sobie coś takiego.

Z A P R A S Z A M Y zatem.FACEBOOK

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY !!!


Wigilia 2017

statystyka


Komponenty WWW